kc woong X SLAUERHOFF

ALBATROS

alleen den albatros heeft rust

alleen schreeuwend naar de bleke kust

op deze plek waar niemand verzeilen wil

alleen hij, hij doet zijn zin

t kan hem niet schelen

hij gaat niet wenen

voor diegenen die

die gestrand zijn

op de kustlijn

hun vergaan verdriet

raakt hem niet

alleen het schip dat niet uitvaart

alleen dat, dat blijft gespaard

de bange stuurman die leven wil

alleen hij, blijft met tegenzin

het brakke water

wenkt verraderlijk

er helpt geen zegening

windvlaag en stormen

hier en morgen

hij verliest zichzelf erin

geen gewin

niemand krijgt zijn zin

den albatros t voorteken

het gebeente van de schepen

door scherpgeslepen rotsen

hun buik opengereten

het eiland getekend

met kruisen gemarkeerd

we hebben niets geleerd

tekst: kc woong met isabel goethals

muziek: kc woong

Instagram Outline Logo
Spotify Glyph Logo
Instagram Outline Logo
Facebook Old

kijk daar de maan

kijk daar de maan

J. SLAUERHOFF

HET DOODENEILAND

Geen ankerplaats, geen monding van een beek.

De sloep bleef steken in een modderkreek.


De bosschen dorren, leven op vergane

Uit eigen vroeger loof gevallen blaren.


Hun takken storten uit gestorven boomen

In beddingen, van uitgedroogde stroomen,


Waar de oevers uit gebleekte beendren steken,

Die bij een windvlaag - of bij 't langsgaan - breken.


Wind gaat lijkkleurig van het zerkenstof,

Kan niet van 't eiland af, een doodenhof,


Dat diep de bodem van de zee doortrekt

En deze ver-om aandoet met bederf.


Aasvogels blijven mijlen uit de kust;

Alleen de albatros, die enkel rust


Op ra’s van schepen, varend naar hun schipbreuk,

Strijkt neer en krijscht, zijn doodsroep maakt geen inbreuk.

Honderd jaar geleden debuteerde dichter en scheepsarts J. Slauerhoff met zijn dichtbundel Archipel. Slauerhoff wist hierin als geen ander een brug te slaan tussen poëzie en het leven aan boord. Zijn gedichten balanceren op het snijvlak van romantiek en zwaarmoedigheid in de vorm van heimwee, een toon die lezers nog altijd aangrijpt en een rijke bron van inspiratie biedt voor jonge makers. Om deze inspiratiebron te benutten, en om Slauerhoffs gedichten naar het heden te brengen, voeren veertien makers uit naar het eiland Archipel in het Grevelingenmeer. Daar, in de voetsporen van Slauerhoff, brachten zij vierentwintig uur in isolatie door. Hier maakten zij ieder een nieuw, origineel werk bij een van de gedichten uit Archipel. Hun muziek, poëzie en beeld plaatsen de originele gedichten in een nieuwe context; ze bevragen en onderzoeken de werken en brengen zo nieuwe kanten en mogelijkheden van Slauerhoffs poëzie aan het licht.

https://www.hetmoet.com/slauerhoff

https://www.hetmoet.com/product-page/archipel-j-slauerhoff-en-14-anderen

ISABEL GOETHALS

DOODENEILAND

Het lag voor haar

in het verschiet,

het einde, het begin

en het vastlopen tussenin

uitstel en afstel.


In deze kamer met uitzicht,

verzonken in het zand van opgedroogde dromen

verstilt de tijd.


Gekrijs verdooft haar zinnen.

De woorden

stroom

gestold,

stokt,

haar adem.


Of het uitmaakt, waar je schrijft, vroegen wij ons af. Slauerhoffs waarneming werd gekleurd door zijn fysieke en gemoedstoestand. Mijn gemoedstoestand werd die dag bepaald door het idee van zijn waarneming. Het Grevelingenmeer werd de Styx, De Vrijbuiter werd Charon de veerman en ik iemand met meer einde dan begin in zich.

https://www.instagram.com/isabelgoethalsschrijft/

Instagram Outline Logo
Spotify Glyph Logo

kijk daar de maan